TEAM

Professors
José Marcos S. Nogueira - Full professor at DCC/UFMG
Lattes CV
Daniel Fernandes Macedo - Assistant professor at DCC/UFMG
Lattes CV
Luiz Filipe Menezes Vieira - Assistant professor at DCC/UFMG
Lattes CV
Marcos Augusto Menezes Vieira - Assistant professor at DCC/UFMG
Lattes CV

Project Manager

Henrique Duarte Moura - Post-doc
Lattes CV

Technical Coordinator

Erik de Britto e Silva - Researcher MSc
Lattes CV

Graduate Students

Julio Cesar Huarachi Soto - PhD student
Lattes CV
Julio Cesar Tadeu Guimarães - Msc student
Lattes CV
Vinicius Fonseca e Silva - PhD student
Lattes CV
Vinícius F S Mota - Post-doc

Undergraduate Students

Marcos Magno de Carvalho
Lattes CV
Matheus H N Nunes
Lattes CV